"Valuta steeds meer een zelfstandige beleggingscategorie"

Om beleggers valutarisico's te kunnen beheren gaat BlackRock iShares ETF 's op valuta aanbieden. Alhoewel valutarendementen op de langere termijn een zero-sumgame zijn (de hogere rente moet de lagere valuta componseren op termijn) zijn deze risico's op de korte termijn natuurlijk wel zeer van invloed op het portefeuillerendement. Valuta-invloeden leveren sowieso extra volatiliteit op terwijl het rendement ervan zeer onzeker is.

Valuta onderhand een zelfstandige beleggingscategorie
De laatste jaren worden valuta steeds meer als een volwassen beleggingscategorie gezien en daar wil BlackRock iShares natuurlijk op inspelen. Sinead Colton van BlackRock iShares stelt dat de opkomst van de valuta als aparte beleggingscategorie vooral te danken is aan de zeer lage correlatie ervan met de meeste andere beleggingscategorieën. Door ook te beleggen in valuta wordt zodoende het systematische risico verlaagd.

Divergenties in rente en valuta
Een andere reden om in de portefeuille meer aandacht aan valuta te besteden zijn de recente monetaire ontwikkelingen in Europa. Colton verwacht daarom uiteenlopende spreads en dit levert alleen maar extra zorgen op voor de beleggers. ”Door de aanschaf van een ETF op een valuta kan dit risico geneutraliseerd worden en kan de belegger zich focussen op de risico’s van de beleggingen en niet op de afgeleide risico’s ervan “ aldus Colton.