Geen prijsafspraken door Rabobank

De NMa concludeerde deze week dat dat de concurrentie op de hypotheekmarkt adequaat is en de marges op een vergelijkbaar niveau staan als van voor de kredietcrisis.

Afloop rentevaste periode
Piet van Schijndel, lid van de raad van bestuur van Rabobank, onderschrijft de conclusies van het onderzoek. De bank heeft de afgelopen maanden meerdere malen toegelicht dat er volop concurrentie is en dat er geen prijsafspraken zijn gemaakt. Net als de NMa vindt Rabobank het van belang om klanten tijdig te informeren over hun aflopende rentevaste periode. Volgens de coöperatieve bank gebeurt dat minimaal 10 weken voor afloop van de periode. Ook bestaat er volgens van Schijndel de mogelijkheid om via internet het verloop van de rentevaste periode te bekijken.