Trichet wil EU meer macht geven

Jean-Claude Trichet pleitte donderdag voor vergaand Europees ingrijpen als een euroland zijn financiën niet op orde brengt. Volgens de president van de Europese Centrale Bank (ECB) zouden Europese autoriteiten de bevoegdheid moeten krijgen een veto uit te spreken over het economisch beleid van een land.

Trichet zei dat de huidige aanpak van de Europese schuldencrisis vooralsnog goed is. Hierbij beloven overheden die noodhulp krijgen dat ze omvangrijke bezuinigingsmaatregelen zullen nemen. Tot nu toe hebben Griekenland, Ierland en Portugal steun gekregen.

''Maar als een land nog steeds niet levert, denk ik dat we het er allemaal over eens zijn dat het tweede stadium anders moet zijn'', zei Trichet. ''Het zou niet alleen mogelijk maar in sommige gevallen verplicht moeten zijn voor de Europese autoriteiten om een veto uit te spreken over sommige nationale economische beleidsbeslissingen.''

Ministerie
In de praktijk zou de Europese Commissie in samenspraak met de ECB voorstellen doen die de Europese raad zou moeten goedkeuren, aldus Trichet. Dit is op het moment al de manier waarop veel Europese regelgeving wordt opgesteld.

Trichet zei dat op termijn een Europees ministerie van Financiën kan worden opgericht. Dit ministerie zou het begrotingsbeleid en economisch beleid van de lidstaten in de gaten houden. Verder zou het zich bezighouden met de Europese financiële sector en Europa vertegenwoordigen op internationaal niveau.

Karelsprijs
Trichet deed zijn uitspraken nadat hij de Internationale Karelsprijs had ontvangen. Trichet krijgt de prijs voor zijn verdiensten als centralebankpresident. De Fransman staat voor de onafhankelijkheid van de ECB, aldus het bestuur.

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan iemand die zich heeft ingezet voor het ideaal van de Europese eenwording. In 1996 kreeg koningin Beatrix de Karelsprijs.

ANP