België moet 5 miljard euro extra besparingen vinden

De nieuwe Belgische regering moet bijna 22 miljard euro bezuinigen om over vier jaar de overheidsbegroting in evenwicht te krijgen. Dat is de conclusie van een rapport van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de uitgaven van de federale staat moeten opvolgen.

Formateur Elio Di Rupo ging er tot dusver van uit dat er tot het midden van het decennium 17 miljard euro besparingen zouden moeten worden gevonden. De ambtenaren baseren zich echter op pessimistischer scenario's, zoals financiële tegenvallers en een hogere groei van de kosten van de gezondheidszorg.

Elio Di Rupo had na zijn aanstelling als formateur het rapport van het monitoringcomité aangevraagd. Dat moest hem toelaten om bij het opstarten van de besprekingen over socio-economische dossiers over feitelijke gegevens te beschikken.

Express.be