Dominique Strauss-Kahn pleit onschuldig. What’s next?

De voormalige topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Dominique Strauss-Kahn heeft gisteren onschuldig gepleit op de beschuldiging als zou hij een 32-jarig kamermeisje van het hotel Sofitel in Lower Manhattan hebben aangerand en verkracht. Komt er nu zeker een proces, en zo ja, wanneer?

De Amerikaanse wetgeving voorziet verschillende etappes in de periode voor het proces, de zogenaamde pretrial. Die periode kan 45 dagen tot een jaar aanslepen. De etappes zien er als volgt uit:

1. Discovery: de aanklager moet de verdediging kopieën overhandigen van de documenten die hij in zijn bezit heeft, opdat de verdediging zich zou kunnen voorbereiden. De verdediging moet de aanklager niets geven, tenzij het om een alibi gaat of ze van plan is te pleiten dat hun cliënt mentaal gestoord is.

2. Motion Practice: tijdens deze etappe vragen de advocaten van de verdediging aan de rechter om bepaalde documenten of beschuldigingen uit de aanklacht te weren op basis van procedurefouten. Ze kunnen ook een buitenvervolgingstelling vragen.

Het is vaak tijdens deze motion practice dat de beschuldigde beslist om uiteindelijk toch schuldig te pleiten. Dat betekent dat zijn advocaten proberen tot een akkoord te komen met de openbaar aanklager om zoveel mogelijk aanklachten te laten vallen en hem uiteindelijk te straffen voor een (klein deel) ervan. De beschuldigde wordt dan gestraft voor de overblijvende aanklacht(en).

Eens een beschuldigde schuldig pleit, komt er geen proces meer, vermits een proces enkel tot doel heeft te weten of een persoon al dan niet schuldig is.

In de zaak DSK zijn twee strategieën mogelijk: zijn advocaten sturen aan op een korte pretrial opdat hun cliënt zo snel mogelijk door de rechter kan worden ondervraagd; ze kunnen even goed aansturen op een lange pretrial (45 dagen tot een jaar, maar gevallen zijn bekend waarin de pretrial 2 jaar aansleepte), om zoveel mogelijk bewijzen en aanklachten nietig te zien verklaren.

Express.be