EU: België krijgt op zes domeinen een veeg uit de pan

De Europese Commissie heeft het Belgisch nationaal hervormings- en stabiliteitsprogramma geëvalueerd en formuleert zes aanbevelingen voor ons land:

1. een hervorming van de loonindexering en het systeem van loonvorming omdat de snelle stijging van de loonkosten en de vertragende productiviteitsgroei in ons land door de Europese Commissie als bijzonder problematisch bestempeld worden
2. een versnelde afbouw van het begrotingstekort door voornamelijk op de uitgaven te werken
3. de wettelijke pensioenleeftijd moet gekoppeld worden aan de levensverwachting
4. meer mensen aan het werk via gerichte lastenverlagingen en een activerend werkloosheidsstelsel
5. de concurrentie in de kleinhandel opkrikken en de concurrentie op de energiemarkten versterken
6. een sterk businessmodel voor de bancaire wereld

Opvallend:
De prijzen voor gas en elektriciteit liggen in België een stuk boven het Europese gemiddelde. De markt voor gas en elektriciteit is in België onvoldoende geliberaliseerd. In Belgische warenhuizen liggen de prijzen hoger dan in de buurlanden.

In weinig Europese landen ligt de effectieve pensioenleeftijd lager dan in België. Weinig Belgen werken nog na hun zestigste. Niet alleen zijn in ons land te weinig ouderen aan de slag, de werkgelegenheidsgraad in België ligt nog ver onder de Europese doelstelling van 75 procent.

België is nog een van de weinige landen ter wereld waar je je hele leven een werkloosheidsuitkering kan krijgen. De Commissie stelt onomwonden voor dat het systeem van automatische loonindexering wordt hervormd teneinde de stijging van de lonen nauwer te doen aansluiten bij de stijging van de productiviteit en de competitiviteit.

Express.be