Europese beleggers vrezen renteveranderingen

Veranderingen in de rente worden door Europese institutionele beleggers gezien als het belangrijkste risico voor de financiële markten in de komende twaalf maanden. Dit blijkt uit een onderzoek van de grote Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors. De Nederlandse institutionele spelers wijken iets af van de internationale trend. Zij vrezen vooral dat de onrust die de financiële wereld nog altijd beheerst een risico vormt voor de markten in de komende periode.

Het onderzoek onder 156 Europese institutionele investeerders laat zien dat de lage economische groei, marktvolatiliteit en de vrees dat sommige eurolanden niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, zorgen voor grote onzekerheid onder de beleggers.

De grootste angst van de deelnemers aan het onderzoek, die samen 900 miljard euro beheren, is de rente. Bijna 70 procent van de ondervraagden zei dat een verandering van de rente wordt gezien als het grootste gevaar en ertoe zou kunnen leiden dat de financiële doelstellingen in de komende twaalf maanden wellicht niet zullen worden gehaald.

Marktrisico's omhoog
“De risico’s op zowel het financiële als regelgevende vlak zijn sterk toegenomen sinds de crisis”, zegt Elizabeth Corley, hoofd van Allianz GI Europa. Investeerders blijken risico ook meer en meer in hun onderlinge samenhang te bekijken, omdat de verschillende risicofactoren steeds vaker met elkaar verbonden blijken te zijn. Wat verder opvalt, is dat de zogenaamde ‘tail risks’ serieuzer worden genomen en door investeerders nu als reëel gevaar worden gezien. Tail risks zijn risico’s waarop de kans zeer klein wordt geacht maar die wel een grote invloed hebben áls ze plaatsvinden.

Tail risks weer in beeld
Recente voorbeelden van dit soort risico’s zijn de nucleaire ramp in Japan en de opstanden in de Arabische wereld. Dat beleggers zich meer bezighouden met tail risks is een recente ontwikkeling. Voorheen werden deze kleine, maar in potentie gevaarlijke risico’s vaak gebagatelliseerd. De toename en grotere verwevenheid van risico’s maakt dat investeerder meer nog dan voorheen heel dynamisch te werk moeten gaan om hun doelstellingen te halen.

In Nederland maken de institutionele beleggers zich behalve over de algemene volatiliteit eveneens zorgen over de tail risks, zo blijkt uit het onderzoek. Maar ook de meer ‘traditionele’ risico’s houden hen bezig. “De Nederlandse belegger blijkt zich vooral zorgen te maken over de onrust op de financiële markten. Maar hij ziet ook de rentestanden en het risico dat landen niet meer aan hun schuldenlast kunnen voldoen als een gevaar", zegt Richard Mouw, directeur van de Nederlandse asset-managementbranche van Allianz .