Griekenland uit de euro is geen optie aldus Obstfeld

"Griekenland leende nu eenmaal op grote schaal maar kon dit niet verantwoorden met een hogere belasting of überhaupt met belastinginning", zo stelde de top-econoom Professor Maurice Obstfeld.

Maurice Obstfeld 2011De lezing was georganiseerd door Van Lanschot in samenwerking met de Universiteit Tilburg en er werd onder meer gesproken over de onevenwichtigheden in de wereldeconomie. Zo stelt Obstfeld dat er onenigheid bestaat over het verhogen van valutawaarderingen in de opkomende landen. De Verenigde Staten wil dat deze landen en met name China haar wisselkoersen verhogen om de importkosten voor de VS te verlagen.

Divergentie in solvabiliteit ontwikkelde landen versus opkomende landen
De export in de opkomende economieën stijgt sinds 2009 terwijl de export juist daalt in ontwikkelde economieën. Als er wordt gekeken naar de lopende verplichtingen in vergelijking met het BBP dan zien we dat Duitsland een groei laat heeft van 5 procent. Obstfeld laat zien dat Portugal en Griekenland 10 procent negatief staan in deze meting. Obstfeld zegt dat er momenteel in plaats van een liquiditeitenprobleem een solvabiliteitsprobleem in de maak is. De Griekse staatsschuld is momenteel 160 procent van het BBP en zal naar verwachting in 2015 met 10 procent afnemen. Volgens de professor zijn de veranderingen van de solvabiliteitsratio's stabiel gebleven.

Griekenland helpen
De top-econoom geeft twee mogelijkheden voor het probleem in Griekenland. Zo stelt hij dat Griekenland uit de euro kan stappen en hierdoor haar schulden moet gaan herwaarderen in een nieuwe munteenheid. Deze zal volgens de professor minder waard worden en dan zullen de Grieken een nog groter probleem hebben. Een betere optie volgens hem is een levenslange financiële hulp. Deze kan alleen worden bereikt als de schuld van Griekenland gedeeltelijk word kwijtgescholden. Zonder deze maatregel is er nooit een herstel mogelijk aldus Obstfeld.