Mager jaar voor verzekeringssector

De verzekeringssector heeft mede door het huidige economische klimaat en de discussie rond beleggingsverzekeringen een mager jaar achter de rug.

Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van de Nederlandse verzekeringsbranche, dat het Verbond van Verzekeraars woensdag heeft gepresenteerd.

Het totale resultaat daalde in 2010 van 5 tot 2 procent van de premieomzet, het premievolume nam met 1 procent af naar 76,9 miljard euro. Wel slaagden verzekeraars er in hun solvabiliteit op peil te houden, ruim boven het wettelijk vereiste.

De kosten brachten ze verder omlaag. Vooral de productie van individuele levensverzekeringen nam af. Het premievolume van de totale levenmarkt nam af met 12 procent tot 21,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat, uitgedrukt in procenten van de verdiende premie, daalde van 8 tot 1 procent.

Concurrentie
Ziektekosten- en inkomensverzekeraars deden het iets minder goed dan in 2009 door de sterke concurrentie en oplopende schaden. Deze verzekeraars zagen een daling van het resultaat van 3 naar 2 procent. Bij motorrijtuigenverzekeraars was ook sprake van stevige concurrentie. De prijs per polis was gemiddeld lager dan een jaar eerder.

Het afgelopen jaar stond voor veel verzekeraars in het teken van onder meer kostenreductie en het efficiënter maken van de organisatie. Het personeelsbestand, dat al jaren met 1 procent per jaar daalt, ging in 2010 met 2,5 procent omlaag.

ANP