Belgische economie te optimistisch over groei

Het Planbureau en de Nationale Bank van België zijn te optimistisch over de toekomstige economische groei van België. Dat heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) gezegd. Er werd immers gesteld dat de Belgische economie volgend jaar met 2,2 procent zou groeien, maar die prognose gaat volgens de ondernemersorganisatie uit van een ongewijzigd beleid, waarbij geen rekening wordt gehouden met saneringen.

Rudi Thomaes, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, heeft het over een gevaarlijke beeldvorming. De werkgeversorganisatie stelt verder dat de organisatie van de sanering cruciaal zal worden. Daarbij wordt erop gewezen dat een economische groei van 2 procent volgend jaar slechts zal kunnen gerealiseerd worden met besparingen op de uitgaven in plaats van een verhoging van de belasting.

Ook voor de werkgelegenheidsgraad is het volgens de ondernemersorganisatie van belang om langs de kant van de uitgaven te saneren.

Express.be