België populaire markt voor Italiaanse valsmunters

Belgische politiediensten hebben het voorbije jaar 43.675 valse eurobiljetten onderschept. Dat betekende een stijging met bijna 50 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Directie Economische en Financiële Criminaliteit (DJF).

Record
Er wordt gewag gemaakt van een recordaantal onderschepte biljetten. België vormt daarmee een uitzondering op een algemene trend, want in de andere Europese landen kende het aantal onderschepte biljetten een daling. De overgrote meerderheid van de valse biljetten blijkt afkomstig te zijn uit Italië. De valsmunterij is volgens de dienst het werk van de Napolitaanse maffia.

België zou bij de valsmunters populair zijn omdat de Belgische handelaars geen systematische controles uitvoeren. Daarom wordt tegen het einde van het jaar een bewustwordingscampagne opgezet bij de handelaars en het grote publiek. Vooral biljetten van vijftig en twintig euro worden nagemaakt.

Express.be