Daar is ze weer: de Tobintaks

De Europese Unie, die voor haar budget van 126 miljard euro volledig afhankelijk blijft van de lidstaten, is op zoek naar bijkomende inkomsten die vanaf de volgende legislatuur (2014 - 2021) rechtstreeks naar de Europese kassen zouden kunnen vloeien. Eén piste daarbij is de zogenaamde Tobintaks: een heffing op financiële transacties en activiteiten, waarvan een deel rechtstreeks naar Brussel zou vloeien.

Tobintaks
De Tobintaks is een kleine belasting op valutatransacties, die in 1971 door de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar James Tobin werd voorgesteld. Andere pistes die worden bekeken zijn een heffing op vliegtuigtickets of het opeisen van een deel van de emmissierechten die de EU verzamelt. De EU benadrukt dat het geenszins voor een Europese belasting zal pleiten en dat al wat de EU rechtstreeks binnenkrijgt zou worden afgetrokken van de bestaande nationale bijdragen.

Nog volgens Europa draagt het huidige systeem, waarbij de EU-bijdrage de nationale budgetten jaar na jaar onder druk zet, bij tot de anti-Europastemming. Doch Londen, Europa's belangijkste financiëel centrum, zegt dat van een Tobintaks geen sprake kan zijn.

Express.be