ING Investment Management blijft positief over koper

Ondanks een recente daling van de koperprijs heeft ING Investment Management (ING IM) haar positie in koper gehandhaafd. ING IM verwacht dat China in de toekomst meer vraag naar koper zal hebben.

Verwarrende koers van koper
Gegevens over de Chinese koperimport zijn zeer verwarrend zegt Koen Staetmans, Senior Strateeg, Real Estate & Commodities . In februari is de invoer aanzienlijk gedaald wat te wijten was aan het Chinees Nieuwjaar. In maart steeg de koperimport waarna in april en mei er een daling was te zien van respectievelijk -18,2 procent en -25,3 procent op jaarbasis. Deze grote volatiliteit is te danken aan de grondstoffenprijzen, stelt Straetmans. De importvolumes dalen voor koper en steenkool omdat de prijzen van deze grondstoffen sterk zijn gedaald. Hierbij is het van belang of dit te wijten is aan een daling van de eindvraag of zoals Straetmans denkt een slecht voorraadbeheer.

aandelenbeurs

Verschil koperprijzen
Volgens de vermogensbeheerder ING IM is er een dalende trend en afnemende import te constateren in de kopervoorraden in Shanghai. Dit heeft te maken met relatieve verschillen in koperprijzen tussen de London Metal Exchange (LME) en de Shanghai Futures Exchange (SHFE). Als de prijs van SHFE onder die van de LME ligt, is dat onaantrekkelijk voor de import. ING verwacht dat dit omgekeerd zal zijn en dus een stijging van de koperimport in China impliceert. ”De afname van de kopervoorraden in Shanghai wijst erop dat de eindvraag sterk blijf”, aldus Straetmans.