Nieuw MKB beleggingsfonds Hollands Glorie Master Fund

In navolging van de uitkomsten van recent onderzoek naar de financierbaarheid van het Nederlandse MKB hebben Kapitaalplaza, MetisGRC en NYSE Euronext een vernieuwende fondsstructuur ontwikkeld die de toegang tot financiering voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) structureel zal verruimen: Het Hollands Glorie Master Fund NV (HGMF). De initiatiefnemers streven naar een lancering van het fonds in het vierde kwartaal van dit jaar.

go markets beurs beleggenHet Hollands Glorie Master Fund is een MKB beleggingsfonds met als doel beleggers via subfondsen in staat te stellen op efficiënte en verantwoorde wijze te beleggen in Nederlands MKB. De subfondsen zijn gekozen rond een serie van regionale economieën, veelbelovende sectoren en aansprekende thema’s. Het fonds heeft als doelstelling nieuwe standaarden te zetten daar waar het gaat om vernieuwend, eerlijk en transparant investeren. Tevens zal het een vermindering van systeemrisico tot stand brengen door de economische afhankelijkheid van MKB bedrijven van de financiering van banken te verminderen.

Door middel van dit MKB beleggingsfonds wordt er een nieuwe veelzijdige relatie gecreëerd tussen de kapitaalmarkt en het MKB. Het fonds krijgt primair een Nederlands accent. De financiële en maatschappelijke impact van het fonds is naar verwachting zeer hoog.

750.000 bedrijven in de doelgroep
Uitgangspunt van het fonds is dat iedereen in Nederland baat heeft bij economische groei (welvaart, werkgelegenheid & pensioen). Welvaart wordt gecreëerd door bedrijvigheid. Daarvoor is financiering nodig. Het MKB is de groeimotor van de Nederlandse economie en huisvest het merendeel van de innovatieve krachten in het Nederlandse bedrijfsleven. MKB zijn bedrijven met een omzet van 0,5 – 50 m euro en 2-250 medewerkers. Er zijn 750.000 bedrijven in Nederland die onder deze definitie vallen Een van de uitkomsten van recent onderzoek door de commissie De Swaan is dat de belangrijke mediatierol die banken normaliter vervullen niet altijd voldoende functioneert. Vooral het MKB ervaart dit door beperkingen in de beschikbaarheid van kapitaal en financiering. Er is voldoende kapitaal beschikbaar, maar vraag en aanbod weten elkaar vaak niet op efficiënte wijze te vinden.

Geconditioneerd kapitaal verschaffen
Het uitgangspunt van het Hollands Glorie Master Fund is daarom het geconditioneerd verschaffen van kapitaal aan het MKB. NYSE Euronext zal de notering van het fonds faciliteren. Doordat het fonds in het MKB investeert zal het voor de bedrijven makkelijker zijn om additionele kredieten te verkrijgen van banken. Hierdoor, en door de beursnotering van het fonds, zal substantieel meer financiering voor het MKB ter beschikking komen. De rendementsdoelstelling zal in lijn liggen met investeringen in bedrijfsobligaties.

Deze nieuwe manier van financieren van het MKB bevestigt het financieel innovatieve karakter van de Nederlandse markt. Dit komt tot uitdrukking in het geautomatiseerde selectieproces en het in overweging nemen van de sociale, economische en maatschappelijke ontwikkelingsimpact van de investeringen.

Cees Vermaas, CEO NYSE Euronext Amsterdam zegt: “De beurs is een belangrijke schakel in de Nederlandse economie. Het is een maatschappelijk platform waar bedrijven terecht kunnen voor financiering van groei. Dat is nu meer dan ooit van belang. NYSE Euronext juicht initiatieven zoals het Hollands Glorie Master Fund, die de toegang tot de beurs efficiënter maken dan ook van harte toe.\\\"