Duits Hof buigt zich over Griekse steun

Het Duitse Hooggerechtshof buigt zich vanaf dinsdag over de vraag of de financiële hulp aan Griekenland, Portugal en Ierland indruist tegen Duitse en Europese verdragen.

Juridische experts verwachten niet dat het Hof de steun verbiedt, maar het kan de toezegging van hulp in de toekomst wel moeilijker maken. Zes Duitse economen hebben de zaak aangespannen. Zij stellen dat de noodleningen aan eurolanden onder meer ingaan tegen de regel dat die landen elkaar niet uit de financiële problemen mogen helpen.

Daarnaast gaat de steun volgens de eurosceptische economen in tegen Duitse verdragen en vormen de kredieten een gevaar voor de stabiliteit van de Duitse economie.

Noodzaak
Minister van Financiën Wolfgang Schäuble zei voor aanvang van de zitting dat de beslissingen van de Duitse regering ''juist en noodzakelijk'' waren om de euro te redden. ''Ze zijn op geen enkele manier in strijd met de grondwet'', stelde hij.

De klagers wijzen er echter op dat het Constitutionele Hof in het verleden alleen met de verdragen rond de euro heeft ingestemd met expliciete verwijzing naar het verbod op onderlinge hulp.

De instemming met de invoering van de euro zou opnieuw onder de loep moeten worden genomen als de muntunie de stabiliteit van de Duitse economie in gevaar brengt, stelde het Hof in 1998.

Duitsland levert als grootste economie van Europa de grootste bijdrage aan de noodkredieten aan Griekenland, Ierland en Portugal. Het Hof komt naar verwachting binnen 3 maanden met een uitspraak.

ANP