Nota van Di Rupo absoluut onacceptabel aldus de VFB

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) is zeer tegen het voorstel van Elio di Rupo om spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De VFB noemt het voorstel onacceptabel.

De reactie van de VFB:

De VFB heeft met ongeloof kennis genomen van het financiële luik van de lijvige nota van Elio Di Rupo. De voorzitter van de PS schiet met bijzonder grof geschut op spaarders en beleggers. Zonder politieke uitspraken te willen doen, blijft de VFB meer dan ooit de belangen behartigen van de Vlaamse spaarders en beleggers.
Elio Di RupoElio Di Rupo
Zij vreest dat uit puur oubollige ideologische redenen maatregelen worden voorgesteld die het risicokapitaal abnormaal zwaar belasten en de kredietwaardigheid van ons land verder ondermijnen. Daarbij wordt vergeten dat de vermogens die zo ongenuanceerd geviseerd worden pas tot stand zijn gekomen uit de spaarinspanning van een reeds zwaar belast arbeidsinkomen. On a déjà payé! De voorstellen van E. Di Rupo zijn zo extreem voor de Vlamingen dat de VFB ze onaanvaardbaar acht. Inderdaad, de nieuwe belastingvormen, zoals ze geformuleerd werden, zouden in de eerste plaats de Vlamingen raken.

Laten we niet vergeten dat 80% van het financieel vermogen in het Vlaamse landsgedeelte werd opgebouwd. Di Rupo wil dus nog meer Vlaams geld om de staatskas te spijzen.

In het algemeen wenst de VFB te onderstrepen dat alle internationale instellingen de sanering hoofdzakelijk zien via besparingen en niet via nieuwe belastingen. Di Rupo legt hierbij de eisen van de Europese instanties en onze eigen Nationale Bank volledig naast zich neer. De voorgestelde belastingen zijn een dusdanige omwenteling dat zij de hele financiële struktuur van ons land op zijn kop dreigen te zetten en de economische en financiële toekomst zwaar zouden hypothekeren. Zo zou bijvoorbeeld het voortbestaan van de Belgische holdings, die via hun participaties in kleinere bedrijven voor heel wat tewerkstelling zorgen, op de helling komen te staan.

links VFB voorzitter Huybrechts en in het midden gedelegeerd bestuurder Guido van HerrewegenLinks VFB voorzitter Huybrechts en in het midden gedelegeerd bestuurder Guido van Herrewegen
Een “tijdelijke” vermogensbelasting is totaal uit den boze en ongeloofwaardig. Zij zal worden gezien als “le provisoire qui dure”. De voorstellen zullen onvermijdelijk leiden tot een vlucht van kapitaal met alle economische gevolgen van dien. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dergelijke maatregelen door de Vlaamse partijen in overweging zouden worden genomen, uit een soort compromisbereidheid om uit de politieke impasse te geraken!


Op financieel vlak had de VFB verwacht dat het risicokapitaal in ons land zou aangemoedigd worden, zoals twee decennia geleden met groot succes voor onze economie gebeurde dank zij de wet Cooreman-De Clercq. De VFB betreurt dat vandaag geen enkele maatregel voorgesteld wordt om investeringen in risicokapitaal aan te moedigen, hoewel dit op korte termijn nieuwe arbeidsplaatsen creëert en op lange termijn de belastinginkomsten doet toenemen. Vergeet daarbij niet dat aandelenbeleggingen een laag dividendrendement geven dat gecompenseerd wordt door de mogelijkheid tot meerwaarden, ook al waren die de laatste 10 jaar ver te zoeken.

Natuurlijk ziet de VFB de realiteit onder ogen en begrijpt zij dat de spaarder - belegger zijn steentje zal moeten bijdragen aan de gezondmaking van de openbare financiën. Een verhoging van de roerende voorheffing door een uniform tarief van 20 % op alle spaar- en beleggingsproducten lijkt haar bijvoorbeeld een goede piste. De VFB is bereid om met de verantwoordelijken van de politieke partijen in Vlaanderen te overleggen over de bijdrage die spaarders en beleggers kunnen leveren om de economische en financiële toekomst veilig te stellen.

Wat voor haar niet kan, zijn een vermogensbelasting of een meerwaardebelasting. Die zijn inefficiënt en contra-productief. De administratie die gepaard gaat met deze ideologisch geïnspireerde vormen van belasting is niet te overzien. Heel wat landen die een vermogensbelasting hanteerden, hebben vandaag die beslissing herzien, omdat de kosten hoger lagen dan de opbrengsten. Zo hebben Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Zweden, die eerder een meerwaardebelasting hadden ingevoerd, deze terug afgeschaft.

Bron: VFB.be