François Pauly naar Dexia BIL

De Dexia -groep heeft besloten François Pauly te benoemen tot voorzitter van het directiecomité en afgevaardigd bestuurder van Dexia BIL, ter vervanging van Frank Wagener, die op 29 maart van dit jaar voorzitter van de raad van bestuur van de Bank werd. Deze benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van Dexia BIL, die plaatsvindt op 29 juli aanstaande.

François Pauly behaalde het diploma aan de ESCP Europe en startte zijn beroepscarrière in 1987 bij Dexia BIL, afdeling financiële markten, waar hij achtereenvolgens de functies Directeur Communicatie en Marketing en Directeur Retail Banking bekleedde voor alle activiteiten in Luxemburg. Vervolgens verhuisde hij naar Italië waar hij aan het hoofd kwam te staan van de Italiaanse filialen van de Dexia -groep. Bij zijn terugkeer in 2003 nam François Pauly de leiding van Private Banking in Luxemburg op zich.

In 2004 werd François Pauly benoemd tot afgevaardigd bestuurder van Sal. Oppenheim Jr. & Cie., een functie die hij uitoefende tot in 2010. Op dit moment is hij afgevaardigd bestuurder van BIP Investment Partners en zetelt hij in verschillende raden van bestuur in Luxemburg en het buitenland.

In zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder van Dexia BIL wordt François Pauly verantwoordelijk voor de operationele leiding van de Bank, in overeenstemming met de directie van Dexia , en zal hij de activiteiten rond Private Banking op het niveau van de groep leiden.