'Compromis schuldplafond VS komt dichterbij'

De kansen op een compromis over de Amerikaanse begroting en de verhoging van het plafond voor de staatsschuld lijken afgelopen weekeinde te zijn toegenomen.

Het plan dat het meest kansrijk lijkt, gaat echter niet zover als president Barack Obama zou willen. Senaatsleiders van de Democraten en de Republikeinen zetten in op een plan waarbij het schuldenplafond in het komende jaar in drie stappen met in totaal 2,5 biljoen dollar (1780 miljard euro) kan worden verhoogd.

In ruil hiervoor wordt in de komende 10 jaar 1,5 biljoen dollar bezuinigd op de overheidsuitgaven.

Bezuinigingen
Obama heeft eerder aangegeven dat bezuinigingen en hogere belastingen samen het tekort met 4 biljoen dollar moeten verkleinen. De kans dat er een akkoord van die omvang wordt gesloten lijkt echter nihil, terwijl de tijd sterk begint te dringen.

Zonder verhoging van het schuldenplafond kan de Amerikaanse overheid volgens het ministerie van Financiën vanaf 2 augustus niet meer aan al haar verplichtingen voldoen.

Discussie
In het door de Republikein Mitch McConnell uitgedachte plan wordt de verhoging van het schuldplafond nu losgekoppeld van de discussie over de manier waarop de Amerikaanse staatsschuld op lange termijn wordt aangepakt. Op die manier kan Obama het schuldplafond verhogen zonder dat Republikeinen hiermee in hoeven te stemmen.

Het plan voorziet verder in de oprichting van een speciale commissie. Daarin moeten vertegenwoordigers van de Republikeinen en de Democraten gaan werken aan maatregelen om het tekort van de VS te verkleinen.

Compromis
Het compromis dat nu op tafel ligt zou op steun kunnen rekenen in de Senaat. Het is echter de vraag of het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, er ook mee instemt.

Obama wil dat er uiterlijk vrijdag een akkoord wordt gesloten. Het Congres zou dan voldoende tijd hebben om de maatregelen voor 2 augustus door te voeren.

Geithner
De Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner vertrouwt erop dat het Amerikaanse Congres voor 2 augustus een akkoord sluit over de verhoging van het schuldenplafond. Dat zei hij maandag in een interview op de Amerikaanse televisiezender CNBC.

''Men nadert elkaar'', zei Geithner over de aanhoudende strijd tussen de Republikeinen en de Democraten. ''De leiders van de Republikeinen hebben de optie van wanbetaling van tafel gehaald. Dat is bemoedigend.''

Geithner gaf in het interview verder aan dat hij de komende tijd zeker aanblijft. Eerder verschenen berichten in de Amerikaanse media dat hij zijn ambt wil neerleggen zodra het akkoord over het schuldenplafond en de begroting is gesloten.

ANP