De Jager laat spaarders Icesave vallen

Minister de Jager weigert in te stemmen met een regeling tussen De Nederlandsche Bank ( DNB ) en de grotere Icesavespaarders. DNB had daartoe voorstellen ingediend bij het Ministerie van Financiën. De spaarders zijn furieus dat de Minister voor de zoveelste keer een oplossing frustreert en beraden zich nu op verdere stappen.

In eerste instantie een oplossing
De Nederlandsche Bank ( DNB ) bleek, na een gesprek met de Icesave spaarders, bereid een oplossing te zoeken voor, naar DNB stelde ‘het schrijnende probleem van de spaarders’. “Je hoeft niemand meer uit te leggen dat zowel de toezichthouder in IJsland, als DNB fouten hebben gemaakt bij de Icesave affaire. Er is inmiddels een fikse stapel parlementaire rapporten om dat te staven.

icesave faillietWij kregen de indruk dat DNB van de hele zaak af wilde en daarom met een oplossing wilde komen. We zagen het als een mooi gebaar van de aftredende Wellink
”, stelt Gerard van Vliet, woordvoerder van Icesaving, de vereniging van Icesave spaarders. Het aanvankelijke optimisme dat ontstond, na de mededeling vanuit DNB dat men een oplossing zou voorleggen aan het Ministerie van Financiën, sloeg om in opperste verbazing toen DNB bekend maakte dat de Jager niet wilde meewerken aan een oplossing. Volgens van Vliet zonder verdere opgaaf van redenen.

Nee
De spaarders hebben furieus gereageerd op dit, in hun ogen, totalitaire ‘Njet’ van de Jager. “Vanuit het Ministerie van Financiën worden we keer op keer pootje gelicht als het om oplossingen gaat. We hebben al een keer op de drempel van het kantoor van de IJslandse Minister President gestaan voor een oplossing toen Bos zijn IJslandse collega liet weten geen steun te geven aan de Nederlandse spaarders. De IJslanders waren zichtbaar opgelucht”, verklaart van Vliet de houding van de spaarders. De schrijver van het boek ‘Het Icesave Drama’ weet als geen ander hoe de spaarders in de afgelopen drie jaar door toezichthouders en politici om de tuin zijn geleid.

De spaarders beraden zich nu op nadere stappen om hun gelijk te halen. Van Vliet: “Naast de frustratie dat je geld weg is krijg je er nu de frustratie bij dat ook deze Minister je als een baksteen laat vallen. Ongehoord, zeker als je weet dat DNB wel bereid was tot een regeling te komen. We laten het hier absoluut niet bij zitten”.