Dekkingsgraad ABP fors omlaag van 112 naar 106 aldus onderzoek Rezelman & Schoenmaker RTLZ

Volgens onderzoek van de RTLZ-economen Erik Rezelman en Jacob Schoenmaker is door de gedaalde rente dekkingsgraad van het ABP fors gekelderd naar de 106. Over de laatste 4 weken is de swaprente met zo'n 40 basispunten gedaald. Wanneer voor een pensioenfonds de rente met 1% daalt dan nemen de verplichtingen met 15% toe. De beleggingsportefeuille van het ABP is per saldo weinig veranderd: de obligaties namen in waarde toe terwijl de aandelen juist daalden. Voor het ABP ging er grosso modo dus 6 punten af van de dekkingsgraad (15% x 40%).

Voor het pensioenfonds Zorg & Welzijn ging de dekkingsgraad ook omlaag: van 110 naar 105.De lagere dekkingsgraad is volgens de economen een momentopname en is inweze appels met peren vergelijken want er wordt gekeken naar de actuele prijzen van de bezittingen terwijl de verplichtingen looptijden van gemiddeld 25 jaar hebben. De regels schrijven echter het berekenen van de actuele rente als verdisconteringsvoet (met de swaprente) voor vandaar dat er forse swings in de dekkingsgraden zitten.