Dekkingsgraden grote pensioenfondsen stabiel

De dekkingsgraden bij de grote Nederlandse pensioenfondsen zijn in het tweede kwartaal stabiel gebleven ten opzichte van de periode ervoor. Dat bleek donderdag nadat de pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT de cijfers publiceerden.

Het vermogen van het pensioenfonds ABP bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 242 miljard euro. Daarmee is het totaal belegd vermogen met 3 miljard euro gegroeid ten opzichte van de 3 maanden daarvoor.

De dekkingsgraad, die aangeeft in welke mate een fonds kan voldoen aan de toekomstige verplichtingen, kwam uit op 112 procent. Dat is net zo hoog als aan het einde van het eerste kwartaal.

Rendement
''In een toenemend onrustige financiële markt heeft ABP slechts een klein positief rendement op de beleggingen kunnen boeken en is de dekkingsgraad stabiel gebleven in het tweede kwartaal'', aldus vicevoorzitter Joop van Lunteren in een reactie.

ABP merkte op dat de dekkingsgraad in het tweede kwartaal wel flink op en neer schommelde. Dit kwam vooral door veranderingen in de rentestand. Bij een dalende rente zakt de dekkingsgraad, terwijl deze omhoog gaat bij een stijgende rente.

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. Het fonds heeft 2,8 miljoen deelnemers.

Zorg en Welzijn
Ook het pensioenfonds Zorg en Welzijn kwam donderdag met kwartaalcijfers. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in het tweede kwartaal licht gedaald tot 110 procent, vergeleken met 111 procent in het voorgaande kwartaal. Dat werd veroorzaakt door de gedaalde rente. Het beleggingsrendement bedroeg in het tweede kwartaal een schamele 0,4 procent.

''De dekkingsgraad aan het eind van het tweede kwartaal ligt boven de grens van het korte­termijnherstelplan, maar onder de grens van het langetermijnherstelplan'', aldus het pensioenfonds. Het fonds streeft zelf naar een dekkingsgraad van 125 procent of meer.

Het beleggingsrendement bedroeg in het tweede kwartaal een schamele 0,4 procent. ''Ondanks onrust en aanhoudende onzekerheid op de financiële markten hebben wij over het tweede kwartaal een licht positief rendement behaald'', aldus Peter Borgdorff, directeur van Zorg en Welzijn.

PMT
De dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is in het tweede kwartaal licht gestegen tot 102 procent, ten opzichte van 101 procent in het voorgaande kwartaal.

PMT behaalde een rendement met de beleggingen in het afgelopen kwartaal van 0,7 procent. Over de eerste helft van het jaar moest het fonds een min in de boeken zetten van 0,4 procent.

PME
Daarentegen is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in het tweede kwartaal gedaald van 99 procent naar 98 procent. Dat is nog wel boven het minimaal haalbare pad om voor eind 2013 uit te komen op het wettelijke minimum van 104,3 procent, aldus PME donderdag.

De belangrijkste ontwikkeling voor PME in het afgelopen kwartaal was de overname van de pensioenaanspraken van het Pensioenfonds Siemens. Hiermee werd ongeveer 716 miljoen euro toegevoegd aan het vermogen van PME.

Het totale vermogen van PME bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 23,3 miljard euro.

ANP