Producentenvertrouwen in juli flink gedaald

Het producentenvertrouwen in de industrie is in juli fors gedaald. De vertrouwensindicator daalde meer dan 4 punten van 2,0 in juni naar -2,2.

Hiermee is het vertrouwen in de industrie in vier achtereenvolgende maanden gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Corp. ) maandag bekendmaakte.

Zowel over de orderpositie als over de verwachte productie in de komende drie maanden zijn de ondernemers pessimistisch. Ook de toekomstige werkgelegenheid stelt hen niet gerust. In de vier voorafgaande maanden dachten ze nog aan het aannemen van meer personeel.

Net als in het eerste kwartaal noemde een op de vijf ondernemers onvoldoende vraag een belemmering voor de productie. De ondernemers gaven wel aan dat hun concurrentiepositie zowel op de Nederlandse als op de buitenlandse markt iets is verbeterd.

ANP