CPB ziet internationale handel weer toenemen

De wereldhandel is in mei met 2,3 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Centraal Planbureau (CPB) maandag op basis van de eigen wereldhandelsmonitor.

Daarmee herstelde de internationale handel van de neergaande trend in de voorgaande maanden.

In april werd internationaal nog 2,2 procent minder goederen en diensten verhandeld dan een maand eerder. In de periode van maart tot en met mei nam de wereldhandel gemiddeld met 0,9 procent af.

De export van de ontwikkelde landen bereikte volgens het CPB in mei het hoogste niveau sinds de uitbraak van de financiële crisis. Het uitvoervolume lag echter nog altijd 4 procent lager dan het niveau dat voor de crisis werd bereikt.

Japan
De industriële productie groeide in mei wereldwijd met 0,8 procent. De groei, die volgde op een kleine krimp in april, is vooral te danken aan het herstel van de productie in Japan. In andere belangrijke economieën vertoonde de productie een wisselend beeld.

ANP