ESMA-consultatie over snelle geautomatiseerde handel

ESMA heeft haar voorstellen voor regels met betrekking tot het systeembeheer en risicoheersing in een steeds verder geautomatiseerde handel in effecten voorgelegd aan de markt.

ESMA roept handelplatformen, investeringsmaatschappijen en bevoegde autoriteiten op uitdagingen op dit gebied, waaronder de hogesnelheidshandel (ofwel 'high frequency trading', hft), te adresseren. ESMA wil daarnaast de verplichtingen die de betrokken partijen hebben volgens de bestaande regelgeving verder verduidelijken. Partijen kunnen tot 3 oktober reageren op de consultatie. Meer hier over treft u op Esma.europa.eu.