Particuliere belegger wordt door emoties gestuurd

Particuliere beleggers laten zich meer leiden door emoties dan door feiten en worden daar vaak financieel voor afgestraft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California.

De onderzoekers stelden vast dat beslissingen om aandelentransacties door te voeren, vaak worden ingegeven door emoties zoals spijt, teleurstelling, trots en voldoening. Er wordt aan toegevoegd dat geen van die patronen tot een goede return leiden.

"Particuliere beleggers baseren zich vaak op hun eerdere ervaringen met een aandeel," aldus onderzoeksleider Brad Barber, professor aan de Graduate School of Management aan de University of California. "Daarbij wordt vooral het vermijden van ontgoocheling en spijt en het streven naar trots en voldoening opgemerkt. Daarom wordt er vooral getracht naar aandelen die eerder met winst werden verkocht of die sinds de verkoop goedkoper zijn geworden."

Aandelen die in waarde zijn gestegen sinds ze werden verkocht, worden volgens Barber zoveel mogelijk gemeden. "Dat zou de belegger er immers aan herinneren dat de aandelen beter niet waren verkocht," stipt hij aan. "Ook aandelen waar verliezen werden op geleden, vormen een pijnlijke herinnering en zullen dus genegeerd worden. Bij het aanvullen van de individuele aandelen uit de portfolio wordt op een gelijkaardige manier gereageerd. Daarbij worden aandelen gemeden die duurder zijn geworden. Dat doet er immers aan herinneren dat men destijds een groter pakket had moeten kopen."

Express.be