Vlaamse werkloosheid elfde maand op rij gedaald

Vlaanderen telde eind juli 211.524 werklozen. Dat betekent een daling met 7,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee kent de werkloosheid in Vlaanderen voor de elfde maand op rij een daling. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van werk Philippe Muyters.

Op dit ogenblik is nog 7,2 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos. Door de inschrijving van schoolverlaters is bij de jonge werklozen tijdens de voorbije maand weliswaar een stijging met 5,1 procent naar 10,6 procent opgetekend, maar de totale werkloosheid in deze categorie ligt 10,1 procent lager dan één jaar geleden. Ook bij de werkzoekende vijftigplussers werd een daling met 2,2 procent opgetekend.

Die groep vertegenwoordigt echter nog wel 25 procent van alle Vlaamse werklozen. De activering van die groep wordt volgens minister Muyters de belangrijkste uitdaging. In de groep met een werkloosheid van meer dan twee jaar werd een stijging met bijna 2 procent opgetekend.

Express.be