VS behouden AAA-status Moody's voorlopig

De Verenigde Staten behouden de hoogste waardering (AAA) van kredietbeoordelaar Moody’s.

Het bedrijf voorziet wel nog steeds een mogelijke daling van die status in de komende 12 tot 18 maanden, omdat de Amerikaanse overheid nog altijd met enorme tekorten kampt.

Kredietbeoordelaars als Moody’s beogen met hun ‘ratings’ aan te geven hoe betrouwbaar een land is in het terugbetalen van rente en aflossingen op staatsleningen.

Moody’s had eerder gedreigd de status van de VS te verlagen, als het schuldenplafond niet zou worden verhoogd.

ANP