Europa heeft een herstart nodig

Duisenberg school of finance geeft nieuwe inzichten in het debat over de strijd om de Euro en de crisis in Europa. Charles Goodhart van de London School of Economics en gastspreker op de Opening van het Academische jaar van Duisenberg school of finance, stelt dat er naast een gekozen Europese president een politieke en fiscale hervorming van Europa nodig is.

Charles Goodhart, prominent Brits econoom, stelt dat Europa een gezicht moet krijgen. Middels een gekozen president zal Europa meer zichtbaar worden voor burgers en politiek. Momenteel kampen nationale politieke leiders en Europese politieke leiders met verschillende achtergronden en verschillende uitdagingen. De noodzaak voor politieke én fiscale hervorming is groot. Tevens is Goodhart van mening dat banken versterkt dienen te worden, onder andere door oprichting van een zogenaamd Euopees Sovereign Wealth Fund.

Duisenberg School of Finance opening academisch jaar DSF

Na Goodhart nemen Wim Boonstra, hoofdeconoom bij de Rabobank en Lex Hooduin, Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Duisenberg school of finance en voormalig directeur van De Nederlandsche Bank het woord. Boonstra doet een voorstel voor een EMU fonds dat Eurobonds uitgeeft. Lex Hoogduin benadrukt het belang van handhaving van de fiscale criteria. Ook de economische convergentie is belangrijk om de concurrentiekracht in alle EMU landen te versterken.

Dirk Schoenmaker Duisenberg School of FinanceDecaan van Duisenberg school of finance Dirk Schoenmaker heeft samen met filosoof Jaap Hoeksma ook naar het vraagstuk gekeken. Volgens hen houden staat en banken elkaar in de houtgreep maar is een federale oplossing niet nodig. “Ook de burger zit helemaal niet te wachten op een federaal Europa. Ga de straat op, vraag het iedereen die je tegen komt: burgers zijn tegen.”

Schoenmaker en Hoeksma zien de Euro -obligaties dan ook geenzins als de oplossing voor de huidige moeilijkheden. Zij adviseren het realiseren van een geloofwaardig noodfonds, gedragen door lidstaten én Europese unie, waarbij werkbare procedures van groot belang zijn. “Unaniem willen beslissen is onrealistisch en leidt tot enorme vertragingen en verlenging zoniet verdieping van de crisis.” Reagerend op de actualiteit voegt Schoenmaker toe: “De uitspraak van het Duitse hooggerechtshof van vandaag betekent bijvoorbeeld een drastische aantasting van de slagvaardigheid van Europa.”