Stichting Pensioenfonds TNO kiest voor ING Investment Management

Stichting Pensioenfonds TNO, met circa 5.000 actieve deelnemers en een belegd vermogen van ongeveer € 2,2 miljard, heeft na een zorgvuldig selectieproces, ING Investment Management (ING IM) geselecteerd als uitvoerder van de nieuwe vrijwillige pensioenbijspaarregeling op basis van beschikbare premies (DC-regeling).

Binnen ING IM is een gespecialiseerd team verantwoordelijk voor de dienstverlening van DC-regelingen aan pensioenfondsen. Kenmerkend daarbij is de portefeuille-inrichting, het beheer via de LifeCycle Mix en de ondersteuning bij de zorgplicht.