ILFA en Morningstar worden kennispartners

Morningstar Benelux, een onderdeel van Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) en ILFA Treasury Support, een onafhankelijke specialist op het gebied van financiële vraagstukken en Treasury management, hebben een convenant gesloten waarin de samenwerking op het vlak van kennis delen tussen beideorganisaties centraal staat.

Morningstar, ILFA, samenwerking Morngingstar, beleggingsfondsen, Treasury support Bart Renneer (Morningstar) en Irma Langeraert (ILFA)

Meer kennis

Het convenant tussen beide partijen speelt in op de vraag uit de markt om het kennisniveau over treasury bij financiële professionals, bestuurders en toezichthouders verder teverhogen in de publieke en non-profit sector. Daartoe is de eerste stap het bevorderen van de kennis op het gebied van beleggen, waarbij de werking en risico's van o.m. FIDO & RUDO beleggingen (Financiering Decentrale Overheden / Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden) worden uitgelegd.

Risico centraal

‘Morningstar is als onafhankelijke speler in de beleggingsmarkt een natuurlijke match voor ILFA’, aldus ILFA Directeur Irma Langeraert. ‘Onze dienstverlening is er ondermeer op gericht om de treasurykennis binnen de publieke en non-profit organisaties naar een hoger niveau te brengen met praktische instrumenten en handvatten. Het beoordelen van risico’s en tijdig kunnen anticiperen is de kern van onze dienstverlening. De samenwerking met Morningstar zal ons daarbij helpen en versterkt onsbestaande netwerk kennispartners.’

Samenwerking met non-profit

‘Morningstar biedt een breed scala aan producten en diensten waaronder kennis, data en tools die beleggers kunnen helpen. We willen die kennis uitdragen bij deze nieuwe groepbeleggers’, zo stelt Bart Renner, country manager Benelux bij Morningstar. 'Door nauwer samen te werken, willen we de non-profit sector ook beter begrijpen en helpen met betere tools en kennis’. In het najaar zal er een informatie- en communicatieplatvorm gelanceerd worden onder de naam" Treasury hoe heurt 't".