Conjunctuurbeeld een fractie verslechterd

Het conjunctuurbeeld was eind juni een fractie slechter dan eind mei. Dit komt vooral door een verslechtering bij de investeringen en de faillissementen. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Dertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

Krimp van de economie

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2011 kromp de economie ook met 0,8 procent. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het eerste kwartaal met 0,3 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. In de voorgaande twee kwartalen was er nog sprake van een krimp.

<a href='/aandeel/1676-cbs-corp'> CBS Corp.  </a>, bruto binnenlands product Nederland, <a href='/begrippen/470-bnp'> BNP </a> Nederland

Consumenten meer vertrouwen

Consumenten waren in juli minder somber dan in juni. Het consumentenvertrouwen verbeterde 8 punten. De ondernemers in de industrie waren in juni onverminderd somber. De industriële productie was in mei 0,5 procent lager dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen was bijna 9 procent groter dan in mei 2011. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was ruim 8 procent kleiner. In april besteedden huishoudens 2 procent minder dan een jaar eerder.

De kapitaalmarktrente kwam in juni uit op 1,9 procent. Dit is het laagste niveau van de afgelopen decennia. De inflatie bedroeg in juni 2,1 procent. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in mei 5,5 procent lager dan in mei 2011. De afzetprijzen van de industrie waren 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid steeg in juni. Het aantal vacatures daalde in het eerste kwartaal verder. Het aantal banen daalde ook. Verder werden er minder uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het vierde kwartaal van 2011.

Bron: CBS Corp.