Consument minder somber

Consumenten waren in juli beduidend minder pessimistisch over het economisch klimaat dan in juni. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen verbeterde met 15 punten en kwam uit op -50. Ondanks deze forse verbetering is het vertrouwen in het economisch klimaat nog altijd laag: het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar staat op -16. Consumenten waren vooral minder somber over de economie in de komende 12 maanden, maar hun oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde ook flink.

De koopbereidheid is van juni op juli toegenomen. Deze deelindicator verbeterde met 4 punten naar -19. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de komende 12 maanden verbeterde aanzienlijk (12 punten). Het oordeel over de eigen financiële situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde licht. Consumenten vonden de tijd in juli wel minder gunstig voor het doen van grote aankopen dan in juni.

Nederlands consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

conjuctuur, Nederlandse conjunctuur, consumentenvertrouwen