Hoogste groei in zorgsector

In 2012 en 2013 blijft de zorgsector de hoogste groei vertonen door vooral meer langdurige ouderenzorg. De groothandel, industrieën transport groeien naar verwachting in 2013 weer licht. Deze meer op het buitenland gerichte sectoren lijden minder onder de gevolgen van koopkrachtverlies. De detailhandel, horeca en de bouw die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag blijven dit en volgende jaar nog onder druk staan. Dit constateert het ING Economisch Bureau in het vandaag verschenen kwartaalberichtsectoren.

Zwaar weer voor detailhandel en horeca

volumes Nederlandse economie

Het blijft aanhoudend zwaar weer voor de horeca. Door de dalende koopkracht trekt de consument al jarenlang minder snel de portemonnee. Pretparken waren door alle regen van de afgelopen tijd niet erg in trek. Zo werd er in de eerste weken van juli 30%minder naar de term “pretpark” op internet gezocht ten opzichte van een jaargeleden. Hopelijk kan het verwachte betere weer hier verandering in brengen. Bestedingen in cafés zijn door het lage consumentenvertrouwen de afgelopen driemaanden onder de €10,- per bezoeker gedaald en in de afgelopen zeven jaar niet zo laag geweest. Hotels blijven wel relatief goed presteren doordat het aantal hotelovernachtigingen van buitenlandse gasten toeneemt. In de detailhandel weten alleen de supermarkten nog hun omzetvolumes te handhaven.

Zakelijke dienstverleners en bouw onder druk

Bij de zakelijke dienstverleners raken afnemende bedrijfsinvesteringen en overheidsbezuinigingen ontwikkelaars en IT dienstverleners. Toch zijn er nog zeker groeimogelijkheden. Ontwikkelingen als ‘big data’,‘cloud computing’ en mobiel leiden tot nieuwe diensten en extra vraag. Ook bij accountantskantoren neemt de omzet verder af. Dit is te wijten aan zowel de economische krimp als de structurele trend waar in klanten meer zelf doen en meer werk geautomatiseerd wordt. In de bouwsector is in juni het ondernemersvertrouwen tot een historisch laag niveau gedaald. Herstel van de bouwproductie is door het aanhoudende zwakke economisch klimaat en het laatcyclische karakter van de sector niet voor 2014 te verwachten.

Agrarische sector blijft stabiel doorgroeien

De export in de agrarische sector ontwikkelt zich geholpen door de lage eurokoers goed. In het eerste halfjaar is de exportwaarde in de sierteelt zo met 6% toegenomen. De groei is bovengemiddeld hoog in Oost- en Noord-Europa, maar daalt voor de Zuid-Europese bestemmingen. Economische problemen in de eurozone werken duidelijk door op de industrie, maar van zware productie terugval is zeker geen sprake. De (petro)chemische industrie groeide in het eerste deel van 2012 wel flink. Dit is vooral te wijten aan groot onderhoud aan raffinaderijen in 2011 waardoor toen de productiecapaciteit kleiner was. Daarnaast hebben raffinaderijen in Rotterdam een deel van de activiteiten vaneen failliet buitenlands bedrijf overgenomen. Bij groothandels en transportbedrijven is duidelijk sprake van twee werelden. Bedrijven die zich op de binnenlandse markt richten hebben het moeilijk terwijl bedrijven afhankelijk van de exportbaat hebben van de wereldhandel.

Alleen de zorgsector groeit in de publieke sector

De volumestijging in de zorgzet door en kwam in het eerste kwartaal van 2012 uit op 4,1% (j.o.j) door vooral meer ouderenzorg. De groei zal in 2013 afvlakken doordat lichtere vormen van zorg aan huis worden geboden in plaats van in zorginstellingen. Doordat het aantal leerlingen in het MBO en het basisonderwijs afneemt daalt het volume van het onderwijs weer voor het eerst sinds 1994. Bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zorgen er voor dat het volume van de overheid krimpt. De instroom van jonge ambtenaren stokt zo waar door de vergrijzing binnen de overheid verder toeneemt.