Aantal starters neemt af

In het eerste halfjaar van 2012 richtten circa 68.000 mensen een bedrijf op, ruim6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 2012 als geheel wordt er,als gevolg van de economische teruggang, ook een afname van het aantal starters verwacht. De nieuwe aanbestedingswet – die mogelijk in januari 2013 in werking treedt – creëert kansen voor nieuwe ondernemers.

Minder starters in eerste semester 2012

In het eerste halfjaar van 2012 werd er door circa 68.000 mensen een onderneming opgericht, ruim 6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De afgelopen vier kwartalen nam het aantal starters af. Het aantal bedrijfsoprichtingen is zeer waarschijnlijk gedaald als gevolg van de economische teruggang. In 2009 weerspiegelde de slechte economische omstandigheden zich ook in een terugval van het aantal startende ondernemers. Voor mensen in loondienst en toetreders tot de arbeidsmarkt, zoals: studenten, huisvrouwen en–mannen, is de stap naar het ondernemerschap minder aantrekkelijk als het economische tij tegen zit.

Aantal startende ondernemers neemt af in 2012

Dit jaar zullen er naar verwachting totaal122.000 mensen een onderneming starten. Dit aantal ligt iets lager dan in 2011maar blijft – zeker in vergelijking met voorgaande jaren – hoog. Zo richtten in2005 nog slechts 80.000 mensen een bedrijf op. Doordat in het eerste kwartaal van het jaar traditioneel veel mensen een bedrijf oprichten, ligt het aantalstarters in het eerste halfjaar naar verwachting hoger dan in het komende halfjaar.

Vaker starten in transport& logistiek

In vergelijking met vorig jaar nam het aantal beginnende ondernemers in vrijwel alle sectoren af. Vreemde eend in de bijt is de sector transport & logistiek, waar het aantal starters met meer dan 10% toenam. Doordat grotere transportbedrijven steeds vaker zzp’ers(zelfstandigen zonder personeel) inzetten, is er ruimte voor starters. De groei van het aantal beginnende ondernemers wordt bovendien verklaard door de sterke groei van het aantal startende koeriersdiensten. Binnen deze branche is het aantal beginnende ondernemers met maar liefst 25% gestegen. Mensen in het bezit van een auto en rijbewijs, spelen met de start van een koeriersdienst in op de groei van online winkelen.

Nieuwe aanbestedingswet kansrijk voor starters

De aanpassing van de aanbestedingswet creëert mogelijkheden voor starters om overheidsopdrachten binnen te halen. Het aantal gestelde eisen – waaronder omzeteisen – worden teruggebracht. Hier door worden de kansen voor kleinere ondernemers om een aanbesteding te winnen vergroot. Daarnaast zal het onnodig clusteren van opdrachten worden tegengegaan. Dit voorkomt dat kleinere ondernemingen bij voorbaat worden uitgesloten. Aangezien de overheid jaarlijks voor circa €60 miljard inkoopt,kan het in werking treden van de wet grote gevolgen hebben.