Conjunctuurbeeld onverminderd slecht

Het conjunctuurbeeld was eind juli hetzelfde als eind juni. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Veertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

Krimp

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2011 kromp de economie ook met 0,8 procent. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het eerste kwartaal met 0,3 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. In de voorgaande twee kwartalen was er nog sprake van een krimp. Nederlands <a href='/begrippen/399-bbp'> BBP </a>, <a href='/begrippen/399-bbp'> BBP </a> van Nederland

Consumenten waren in juli minder somber dan in juni. Het consumentenvertrouwen verbeterde 8 punten. De stemming onder de ondernemers in de industrie verslechterde in juli daarentegen iets. Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 8,5 procent groter dan in mei 2011. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was ruim 8 procent kleiner dan een jaar eerder. Door huishoudens werd 2 procent minder besteed. De industriële productie was in mei 0,5 procent lager dan een jaar eerder.

De kapitaalmarktrente kwam in juli uit op 1,8 procent. Dit is het laagste niveau van de afgelopen decennia. De inflatie kwam in juni uit op 2,1 procent. De afzetprijzen van de industrie waren 1,3 procent hoger dan een jaar eerder. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren 4,4 procent lager dan in juni 2011.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid steeg in juni. Het aantal vacatures daalde in het eerste kwartaal verder. Het aantal banen daalde ook. Verder werden er minder uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het vierde kwartaal van 2011.