Studentenhuisvesting Europa kansrijk voor vastgoedbeleggers

Door de grote instroom van studenten uit Azië en Zuid-Europa neemt de vraag naar studentenkamers in West-Europese studentensteden toe. Studentenhuisvesting is daarom een interessante alternatieve beleggingscategorie, die nog te weinig gezien wordt door beleggers. Dat blijkt uit de Market Update van Bouwfonds REIM.

Huisvesting is een basisbehoefte voor elke student, maar in de meeste Europese universiteitssteden is er een duidelijk tekort aan moderne en betaalbare studentenkamers. Nieuw aanbod, dat specifiek is gebouwd voor deze doelgroep, is ontoereikend om te voldoen aan de toekomstige vraag, hetgeen zal leiden tot stijgende huren. Ondanks het feit dat overheden mogelijk zullen bezuinigen op studiefinanciering, zal de gemiddelde student die in Europa studeert de huur kunnen blijven betalen.

Nederland populair

Dimf Ghijsels, Head of Research bij Bouwfonds REIM: ‘Europese, dus ook Nederlandse studentensteden zijn erg populair onder internationale studenten. De universiteiten van bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht behoren tot de top van de wereld en ze bieden tal van Engelstalige studieprogramma’s aan tegen relatief lage kosten. Ook culturele en historische aspecten maken de Nederlandse studentensteden populair.’ Uit recent onderzoek van StudyPortals blijkt ook dat Nederland erg populair is en op de tweede plek staat qua populariteit onder de buitenlandse studenten.

Bouwfonds REIM ziet dat de instroom van buitenlandse studenten toeneemt. In 2009 is het aantal studenten dat wereldwijd participeerde in internationale onderwijsprogramma’s met 65 procent toegenomen ten opzichte van 2000. In het komende decennium zal deze groei naar verwachting aanhouden. Meer dan ooit willen studenten opgeleid worden aan een universiteit die de beste in zijn vakgebied is. Bovendien hebben werkgevers een voorkeur voor studenten met buitenlandse ervaring, omdat zij vaak zelfstandiger en ondernemender zijn.

Onontgonnen markt

Ondanks de sterke vraag en een duidelijk tekortschietend aanbod is studentenhuisvesting in Europa nog niet ‘ontdekt’ als alternatieve vastgoedbelegging. Ghijsels: ‘Er is nog weinig onderzoek verricht naar deze markt, dus dat kan een oorzaak zijn. Het zal beleggers lonen verder onderzoek te plegen. De markt is anticyclisch, de huurinkomsten zijn zeker en vaak zijn er alternatieve gebruikersmogelijkheden.’