Rijn- en Binnenvaart voor Syntrus Achmea

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart heefthet contract bij Syntrus Achmea voorde pensioenadministratie en het bestuursbureau voor onbepaalde tijd verlengd.Het nieuwe contract geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Het pensioenfondstelt 15.000 deelnemers en beheert een vermogen van 500 miljoen euro.

“We hebben voor de lange termijn afspraken gemaakt overde kwaliteit van de dienstverlening bij SyntrusAchmea’’, zegt vice-voorzitter Michiel Koning van hetBedrijfspensioenfonds Rijn- en Binnenvaart. ‘’Dat geldt ook voor dewijze waarop ons bestuursbureau functioneert. SyntrusAchmea is bereid te investeren in een duurzame relatie met ons. Vandaar dat weuit volle overtuiging onze handtekening hebben gezet onder een contract vooronbepaalde tijd.’’