Ondernemer betaalt hogere btw

De beoogde hogere btw-opbrengst komt in 2012 voor een deel uit de zak van de ondernemer. In alle consumentensectoren zijn er ondernemers die pas vanaf 2013 prijsverhogingen aan de consument doorvoeren. Vooral voor de detailhandel non-food en de bouw lijkt een 1-op-1 doorberekening per 1 oktober uitgesloten zo meldt het Economisch Bureau van ING. Beiden hebben al last van de lage koopbereidheid en hevige(prijs)concurrentie. Daar komt bij dat de maatregel de concurrentiepositie van nieuwbouwwoningen verder verslechtert. Voor de detailhandel non-food zorgt deinvoering tijdens het seizoen dat er wordt ingeteerd op de marge. Direct doorvoeren van het 21% tarief in de prijzen houdt het risico in dat ondernemers zich voor korte termijn uit de markt prijzen.

Ondernemers gaan hogere belasting niet klakkeloos doorberekenen

Het ING Economisch Bureau verwacht dat ondernemers in de meeste sectoren de btw-verhoging in 2012 nog niet volledig doorberekenen aan hun klanten. Dit is sterk afhankelijk van de sector waarin een ondernemer opereert en zijn financiële uitgangspositie. Vooral voornieuwbouwwoningen en andere duurzame goederen is de koopbereidheid op dit moment zo gering dat een prijsstijging potentiële kopers verder afschrikt. Benadrukken dat men tijdelijk tegen het oude tarief blijft verkopen stemt de klant mogelijk positiever in de laatste maanden van dit jaar.

Ook stimuleren ondernemers met die maatregel een anticipatie-effect waardoor klanten hun(grote) aankopen naar voren halen om nog van de oude prijs te profiteren. Voorondernemers die goederen of diensten verkopen waar alternatieven voor zijn(substitutie) bestaat het risico op omzetverlies. Hiervan is sprake in de bouwen de zorg. Ondernemers die met psychologische prijzen werken moeten bepalen of zij het behoud van hun huidige prijzen of het behoud van de marge het zwaarst laten wegen.