'Vervoer is de kurk waarop de handel drijft'

Op vrijdag 28 september 2012 houdt prof.mr. K. Haak, hoogleraar Handelsrecht in de Erasmus School of Law zijn afscheidsrede 'Uniformiteit, Quo Vadis?' Prof.mr. Haak was sinds 1991 verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ter gelegenheid van zijn vertrek wordt het symposium 'Vier visies op handel' gehouden.

prof.mr. Krijn Haak
prof.mr. Krijn Haak

Het vervoerrecht heeft Krijn Haak altijd na aan het hart gestaan. Het internationale wegvervoerverdrag CMR stond centraal in zijn proefschrift en het vervoerrecht was voor hem ook vaak het vertrekpunt. De bredere context van het internationale handelsrecht, het privaatrecht en zelfs het Europese recht werd door Haak nooit uit het oog verloren. Zijn vermogen de verbindende factoren in ogenschijnlijk verschillende rechtsgebieden bloot te leggen wordt geïllustreerd door vele van zijn publicaties.

Deze bredere blik en dit vermogen om boven de materie uit te stijgen is dan ook het onderwerp van het symposium ‘Vier visies op handelsrecht’. Tijdens dit symposium komen vier prominente sprekers aan het woord die hun visie op het handelsrecht zullen geven vanuit hun achtergrond in het handelsverkeersrecht, het burgerlijk recht, het Europese recht en het ondernemingsrecht.

Prof.mr. Krijn Haak (1947) studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren als docent aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht promoveerde hij in 1984 in Utrecht. Van 1986 tot 1991 was Haak rechter bij de rechtbank van Rotterdam. In 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar Handelsrecht aan de Erasmus Universiteit. Haak was onder meer visiting professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België). Naast zijn academische taken is hij part-time rechter bij de rechtbank van Rotterdam en part-time Appeal Judge with the Arnhem Court of Appeal and Arbitrator.