Meer keuzes in pensioenstelsel, met behoud solidariteit

Nederlanders willen meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel, zonder de solidariteit tussen ouderen en jongeren op te geven. Tachtig procent wil zelf een pensioenfonds kunnen kiezen. Ruim zeventig procent wil zelf kunnen bepalen waarin de pensioenpremies worden belegd. Tegelijkertijd is een ruime meerderheid voor het behoud van de solidariteit tussen ouderen en jongeren in het stelsel. Het aantal voorstanders onder jongeren is net zo groot als onder ouderen. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Maurice de Hond onder ruim 1600 mensen, in opdracht van pensioenuitvoerder Syntrus Achmea.

Drie op de vier Nederlanders vindt dat pensioenfondsen minder risico’s moeten nemen met hun beleggingen, ook als dat betekent dat de pensioenen daardoor in de toekomst lager worden. Zowel jongeren als ouderen onderschrijven deze stelling in meerderheid. Het idee dat pensioenfondsen een groter deel van hun vermogen in Nederland zouden moeten beleggen om de economie te ondersteunen, wordt door een op de drie ondervraagden omarmd.

Een ruime meerderheid vindt twintig pensioenfondsen in Nederland meer dan voldoende. Vooral ouderen zien graag minder fondsen. Een duidelijke meerderheid vindt niet dat de AOW-leeftijd op termijn naar 70 jaar kan. Ook jongeren zijn hiervan geen voorstander. De helft van de Nederlanders meent dat mensen met een flink pensioen minder AOW zouden moeten krijgen. Twee op de drie ondervraagden vindt dat de groeiende groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ook onder een pensioenfonds moeten vallen. Vooral vrouwen zijn hiervan voorstander.

Een zeer grote meerderheid van de ondervraagden kent de naam van zijn pensioenfonds en bijna driekwart zegt goed te worden geïnformeerd door het fonds. Bijna de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in zijn pensioenfonds. Een aanzienlijke minderheid weet niet of zelf sparen voor een pensioen goedkoper of duurder is dan via een pensioenfonds. Vooral jongeren twijfelen hierover.