Leger des Heils naar Syntrus Achmea

Syntrus Achmea gaat de pensioenregeling verzorgen voor de 450 officieren van het Leger des Heils. Tot dusverre deed de ideële organisatie dit zelf. De heilsofficieren zijn niet in loondienst en vallen niet onder een CAO. Zij krijgen alleen een vergoeding voor hun levensonderhoud. Na hun actieve dienst ontvangen de officieren een uitkering uit het retraitefonds. De overige medewerkers van het Leger des Heils, die wél onder een CAO vallen, hebben een reguliere pensioenregeling.

“Wij zochten voor deze bijzondere regeling een uitvoerder met een prima staat van dienst, die dicht bij ons staat qua maatschappelijke opvatting dat ieder mens ertoe doet”, zegt financieel secretaris, kadet Harm Slomp RA, van het Leger des Heils. “Eerdere ervaringen met het Achmea concern zijn positief en geven vertrouwen voor de toekomst.”