VFB opgelucht: RV weer bevrijdend

De Vlaamse Federatie van Beleggers, VFB, verneemt uit goede bron dat de voorheffing op roerende inkomsten vanaf 2013 opnieuw bevrijdend wordt. De aangifteplicht in de personenbelasting en aan het meldpunt verdwijnt. Het tarief van 25% wordt vanaf 2013 veralgemeend. Het jaar 2012 wordt een overgangsjaar waarin op de belastingplichtige wordt gerekend om uit te maken welk tarief, 21% of 25%, hij verschuldigd is.

De regering maakt daarmee een einde aan de negatieve discriminatie van inkomsten uit risicokapitaal. De afschaffing van de aangifteplicht en van het meldpunt kan veel onrust wegnemen bij de spaarders en de beleggers. Deze regeling is weliswaar een belastingverhoging (en niemand betaalt graag meer belastingen) maar stemt overeen met de verwachtingen van VFB. Onder voorbehoud van nader onderzoek van de jongste beslissingen en de toekomstige wetgeving, hebben de ministers de boodschap van VFB begrepen.