Ondernemers industrie iets minder somber

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in november iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -7,0, tegen -7,7 in oktober. In de voorgaande twee maanden daalde het producentenvertrouwen nog. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

Ondernemers minder somber

In november waren de ondernemers iets minder pessimistisch over de verwachte productie en de orderpositie dan in oktober. Het oordeel over de voorraden veranderde nauwelijks.

Producentenvertrouwen industrie

producentenvertrouwen Nederland

De ondernemers waren iets pessimistischer over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in de voorgaande maand. In november dacht 7 procent dat hun personeelssterkte in de komende drie maanden zal toenemen, terwijl 21 procent op een afname rekende. In oktober bedroegen deze percentages 7 respectievelijk 19.

Verwachte personeelssterkte komende drie maanden

<a href='/aandeel/1676-cbs-corp'> CBS Corp.  </a>, Nederlands personeelsvertrouwen