VFB-Voorzitter over roerende belastingen

VFB kreeg de jongste dagen tientallen mailtjes en oproepen, zowel in verband met de zaak-Arco als met de verhoging van de roerende voorheffing. Enkele mensen betreuren de verhoging van 15 of 21% naar 25% van de RV op vastrentende beleggingen. In verband met het advies van de Auditeur van de Raad van State zijn sommige correspondenten zeer boos en ze bedreigen ons zelfs. In De Tijd schetste een grapjas hoe men de VFB-voorzitter best kon lynchen.

1.Wij betreuren als VFB de verhoging van de roerende voorheffing natuurlijk ook, maar we hebben die RV wel weer bevrijdend gemaakt en de uitbouw van een vermogenskadaster afgewend. Daarenboven is een tarief van 25% nog redelijk in vergelijking met het buitenland. In België zijn zowat de eerste 90.000 euro per persoon tegoeden op spaarboekjes (1.830 euro vrijgesteld bedrag staat bij 2% rente gelijk aan 91.500 onderliggend kapitaal of 183.000 per gezin) helemaal vrijgesteld van belastingen, waarna een 'vlaktaks' van 25% is verschuldigd die door de banken of bedrijven zelf wordt ingehouden. Vergelijk dat maar met de belastingen in Nederland, Duitsland of Frankrijk.

2. Laten we echter de zaak Arco en de zaak Dexia eens koppelen aan de roerende voorheffing. Als we als belastingbetalers de verliezen van de gedupeerde beleggers van Arco inderdaad moeten vergoeden, met hoeveel moet de roerende voorheffing dan stijgen?

Een ruwe berekening is in dit verband zeer verhelderend. Het totaal financieel vermogen van de Belgen bedraagt zowat 980 mrd. euro. We trekken daar het spaarboekje, verzekeringsproducten en uitzonderingen van af en houden pakweg 500 miljard financieel vermogen over. We veronderstellen dat we op dat bedrag met intresten en dividenden 3% bruto verdienen. Dat is 15 miljard. Op die 15 miljard betalen we 25% roerende voorheffing, dus 3,75 miljard.

Met hoeveel moeten we de roerende voorheffing verhogen om de geraamde 1,5 miljard te kunnen betalen aan de slachtoffers van het Arco-faillissement? Een procentpunt RV stemt overeen met 150 miljoen (1% van 15 mrd.). We moeten de RV dus verhogen va n 25% naar 35%. Dat hoeft maar eenmalig, maar het is daarmee niet gedaan. De overheid, dus de belastingbetalers, moeten ook andermaal 2,9 miljard extra kapitaal in Dexia stoppen. Zoniet kapseist die boot met een verlies voor het land van tenminste 60 miljard euro én internationale chaos voor gevolg.

Ook het geld voor de kapitaalverhoging met 2,9 miljard valt niet uit de lucht. Ook dat bedrag moet van de belastingbetaler komen. We moeten daarvoor de RV nogmaals 19 à 20 procentpunten, dus naar bijna 55%. Weer eenmalig. Maar dan hebben we de ongeveer even grote kapitaalverhoging van 2008 nog niet verrekend waarop werd ingetekend door de federale staat en de gewesten. Bovendien hebben we het aspect discriminatie van de andere particuliere Dexia aandeelhouders hier even buiten beschouwing gelaten.

Er zijn nu eenmaal nauwelijks 11 miljoen Belgen. Als de Arco-regeling dus 1,5 miljard kost is dat 135 euro per Belg, 315 euro per gezin. Dat is de schade die het Dexia -bestuur waaronder ACW-afgevaardigden op elk beslissingsniveau, heeft aangericht. Men mag de boodschapper van deze boodschap duizend keer lynchen, dat verandert niets aan de boodschap.

Bron: VFB