Nederlandse huizenprijzen omlaag

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november 6,8 procent goedkoper dan in november 2011. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is deze maand minder groot dan in de vier voorafgaande maanden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS Corp. en het Kadaster. De index geeft de prijsontwikkeling weer van geregistreerde bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.;/p:

Prijzen van bestaande koopwoningen

<a href='/aandeel/1676-cbs-corp'> CBS Corp.  </a>, huizenprijzen

Het verloop van de prijsindex laat zien dat de prijzen van verkochte bestaande koopwoningen al drie maanden op ongeveer hetzelfde niveau liggen. Net als in de voorgaande maanden lagen de prijzen in november op het niveau van begin 2004. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 16 procent.

In de eerste 11 maanden van 2012 wisselden bijna 100 duizend woningen van eigenaar. Dit is ruim 7 procent minder dan in dezelfde periode van 2011.

Prijsindex bestaande koopwoningen

Nederlandse huizenprijzen Bron: CBS Corp.