Analistenadviezen wederom rendabel, AEX-index verslagen

Wie de adviezen van de analisten in 2012 had opgevolgd had het wederom een goed jaar gehad. Grosso modo werd het mandje van de aandelen waar de analisten het meest positief over waren ruim 18 procent meer waard. De AEX -index voegde dit jaar zo’n 11 procent toe. Dit blijkt uit onderzoek van de onderzoekers Dirk Gerritsen (Universitair Docent aan de Utrecht University School of Economics) en Willem Gerritsen (zelfstandig data-analist).

Opvolgen analistenadviezen rendabeler dan AEX -index

Ook over de jaren 2010 en 2011 trokken de onderzoekers dezelfde conclusies. Als dataset werden de adviezen van deze site gebruikt. Het bleek dat analisten doorgaans weer zeel optimistisch waren over de aandelen in het algemeen. Als redenen hiervoor noemt Dirk Gerritsen het argument dat analisten toch wel graag op goede voet willen staan met de bedrijven en dat de ‘Chinese Walls’ niet heel erg dik zijn.

Dirk Gerritsen, onderzoek aandelenadviezen, rendementen analisten

De bovenstaande grafiek toont de rendementen van de verschillende portefeuilles: de aandelen met de meest positieve consensus (groen), de meest neutrale consensus (oranje) en de aandelen de meest pessimistische consensus (rood). Te zien is dat het mandje met de aandelen waar de analisten het meest positief over waren het ook een stuk beter gedaan heeft de andere mandjes. De aandelen waar de analisten sterk negatief over waren deden het juist een stuk slechter en leverden ook een negatief rendement op.