Productieherstel industrie in aantocht

De productie van de Nederlandse industrie zal in 2013 op nagenoeg hetzelfde niveau liggen als 2012. Wel trekt de productie in de loop van het jaar aan. Betere omstandigheden in de grote economieën Duitsland, de VS en China dragen bij aan exportherstel. In 2014 zal de industrie hier verder van profiteren en zal de productie naar verwachting toenemen (+1,5%). De productie van de machinebouw groeit in 2013 en 2014 het snelst. Omdat het herstel niet uitbundig is, zal het in stand houden van de marge voor veel ondernemingen een uitdaging zijn. Wat hierbij helpt, is de relatieve stabiliteit van de inkoopprijzen.

Contrast binnenland – buitenland houdt aan

Zowel de binnenlandse als buitenlandse verkopen daalden in 2012. Een belangrijk verschil is dat de export pas in de tweede helft sterk terugviel, terwijl de binnenlandse markt al langere tijd kwakkelt. De productiekrimp over 2012 is uitgekomen op -0,7%, waarbij de chemie (vooral basischemie en kunstmeststoffen) juist opvalt met een flinke groei (+5,8%). De voedingsindustrie en branches in de maakindustrie, uitgezonderd de elektrotechnische industrie, krompen aanzienlijk. De bodem lijkt echter bereikt.

De economie in Duitsland trekt aan en ook buiten Europa (VS/China), waar met name de maakindustrie een belangrijk deel van haar afzet behaalt, gaat het economisch beter. Dit vertaalt zich in een positieve ontwikkeling van de exportorders. Tegelijkertijd wijst het orderverloop vanuit de binnenlandse markt er op dat het omzetvolume hier voorlopig niet zal toenemen.

Innovatie blijft sleutel voor succes op lange termijn

Innovatie is een voorwaarde voor een gezonde toekomst voor de Nederlandse industrie en economie. De toegevoegde waarde van de industrie groeide de afgelopen vijftien jaar gemiddeld bijna 2% per jaar. Bijna 2,5%-punt komt voor rekening van technologische vooruitgang, waaronder ook groei door schaalvoordelen, wat de daling van de factor arbeid ruimschoots compenseerde. ING Sectormanager Industrie, Rindert Ekhart: ”Innovatie door de best mogelijk opgeleide mensen is nodig voor groei van de industrie. Als gevolg van het leenstelsel zullen studenten en ouders kritischer gaan kijken naar de arbeidsmarktperspectieven van opleidingen. En voor technische beroepen zijn die prima. Er ligt dus en goede kans om de beste mensen te interesseren voor de industrie”.