AFM volgt CONSOB short sell maatregel inzake FINMECCANICA

De Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) maakt bekend dat zij met onmiddellijke ingang een maatregel heeft genomen op basis van artikel 23 van de Europese Shortselling Verordening om short selling in FINMECCANICA (IT0003856405) tijdelijk te verbieden.

De AFM legt deze maatregel op omdat de koers van FINMECCANICA op een handelsplatform in één enkele handelsdag aanmerkelijk is gedaald ten opzichte van de slotkoers van de vorige handelsdag.

Dit in navolging van de mededeling van CONSOB van 12 februari 2013 betreffende FINMECCANICA.

Bericht van de maatregel op website CONSOB

1. Reikwijdte a) Financieel instrument: FINMECCANICA (ISIN code: IT0003856405) b) Handelsplatform: NYSE Arca Europe 2. Aard van de noodmaatregel Short selling verbod 3. Voor wie geldt de noodmaatregel Elk natuurlijk en rechtspersoon. 4. Redenen van de maatregel Het volgen van een shortsell maatregel door CONSOB. 5. Uitzonderingen op de maatregel Market making activiteiten, als bepaald in artikel 2(1)(k) van de Short selling Verordening. 6. Inwerkingtreding van de maatregel en de duur Inwerkingtreding: 12 februari 2013 Duur: 1 dag (einde dag 13 februari 2013)