Krimp bedrijfsinvesteringen

In december was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ruim 8 procent kleiner dan in december 2011. Daarmee was de krimp groter dan in oktober en november, toen de bedrijfsinvesteringen respectievelijk ruim 4 en bijna 7 procent lager waren dan een jaar eerder.

Dat de krimp van de investeringen in december groter was dan in oktober en november hangt samen met verschillen in het werkdagpatroon. December 2012 had twee werkdagen minder dan december 2011. Oktober had daarentegen in 2012 twee werkdagen meer dan in 2011. November telde evenveel werkdagen.

De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke factoren daar vooral aan hebben bijgedragen. Volgens de Investeringsradar van februari 2013 zijn de omstandigheden voor de investeringen verslechterd.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

bedrijfsinvesteringen in Nederland Bron: CBS Corp.