Krimp consumptie minder groot

Huishoudens hebben in december 2012 1,0 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in december 2011. De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn al anderhalf jaar lang onafgebroken lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. De afname was in december beduidend kleiner dan in november. De krimp in november met 3,0 procent was de grootste in meer dan drie jaar. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

De bestedingen aan duurzame goederen waren 2,0 procent lager dan een jaar eerder. In november en oktober was de krimp echter meer dan 10 procent. De kleinere krimp in december komt onder meer door de ontwikkeling van de autoverkopen. Consumenten hebben in december veel minder auto’s gekocht dan een jaar eerder, maar de afname was aanzienlijk minder sterk dan die in voorgaande maanden. Daarbij worden in december traditioneel weinig auto’s gekocht, omdat consumenten liever een auto hebben die aan het begin van het jaar op kenteken gezet is.

Huishoudens gaven iets meer uit aan voedings- en genotmiddelen dan in december 2011 (0,3 procent). Aan de overige goederen, waaronder energie en motorbrandstoffen, gaven ze 2,7 procent minder uit. De bestedingen aan diensten vielen 0,6 procent lager uit.

De Consumptieradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke factoren daar vooral aan hebben bijgedragen. In februari 2013 verslechterden de omstandigheden.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Nederlandse consumptie